Dziś jest  

 
 
 

AKTUALNOŚCI

 

Ogólnopolski Program Edukacyjny "WYBIERAM WODĘ" - Sprawozdanie

< powrót

   

      Uczniowie Szkoły Podstawowej w Głazowie wzięli udział w tegorocznym ogólnopolskim programie edukacyjnym „Wybieram wodę”. Celem organizatorów akcji w naszej szkole była chęć zwrócenia uwagi na znaczenie wody dla organizmu człowieka. Do akcji przystąpiło 28 uczniów klas 4-6 oraz 29 z klas 0-3. Wielkie uznanie należy się uczniom „zerówki”, którzy mimo młodego wieku zaangażowali się w naszą akcję i czynnie w niej uczestniczyli. Niepozorna ciecz – woda nie kojarzyła się naszym uczniom z niczym wyjątkowym. Ignorowana, nieinteresująca, bez zapachu, smaku, koloru. Od zawsze była, jest i będzie w naszych domach oraz życiu. Ale czy na pewno? Dlatego celem nauczycieli było zasianie ziarenka niepokoju, czy na pewno woda będzie zawsze? Czy jej nigdy nie zabraknie? Te i wiele innych pytań uruchomiło łańcuch wątpliwości. Uczniowie pytali o wszystkie kwestie związane z wodą. Odpowiedzi na nurtujące pytania udzielono w trakcie zorganizowanych zajęć.
 

  

      Uczniowie klas: "0", 1 i 2 brali udział w zajęciach w ramach programu edukacji ekologicznej "Z Wisły do Wisły - podróże z kropelkiem". Zajęcia rozpoczęły się od odczytania listu od Kropelinki. List ten zawierał specjalne zadania skierowane do dzieci. Pierwsze z nich dotyczyło zagadek związanych z wodą. Drugie ilustrowało drogę kropelki deszczu. Po wymienionych zadaniach dzieci wysłuchały opowiadania H. Bechlerowej "Przygoda kropelki wody". Miało ono przybliżyć treści związane z obiegiem wody w przyrodzie. Kolejnym specjalnym zadaniem było wykonanie doświadczeń i wysnucie odpowiednich wniosków przez uczniów. Doświadczenia dotyczyły następujących pytań: jak powstaje deszcz, czy owoce i warzywa zawierają wodę, czy w naszym ciele znajduje się woda? Następnie dzieci zapoznały się ze słowami piosenki "Spacer w deszczu" i wykonały do niej taniec. Potem zaprezentowano film animowany "Niezwykła podróż kropelki", zaś po nim dzieci wzięły udział w zabawie z folią pt. "Burza". Podsumowaniem zajęć było podkreślenie przez nauczyciela, że wszechobecna woda w przyrodzie odgrywa istotną rolę. Na zakończenie dzieci pokolorowały kolorowanki i otrzymały dyplomy.
 

 
 

      Uczniowie klasy 3 uczestniczyli w lekcji mającej na celu uświadomienie im jak ważną rolę odgrywa woda w naszym życiu codziennym i jak ważne dla celów zdrowotnych jest prawidłowe nawodnienie organizmu. Dzieci w oparciu o informacje przedstawione za pomocą multimediów oraz przygotowanych wcześniej rekwizytów, zapoznały się z zasadami zdrowego odżywiania i nawodnienia organizmu oraz z rolą jaką w naszym życiu odgrywa woda, a także jakie są główne czynniki warunkujące zawartość procentową wody w organizmie. Po dyskusji uczniowie wywnioskowali, że woda powinna być głównym napojem w diecie nie tylko dzieci, ale również dorosłych, a przede wszystkim osób starszych ponieważ odgrywa bardzo ważną rolę zarówno w żywieniu, jak i codziennym funkcjonowaniu człowieka. Dzieci brały również udział w konkursie dotyczącym skutków nieprawidłowego nawodnienia organizmu. Na koniec zajęć odbyło się wspólne picie wody, zaś zwieńczeniem były prace plastyczne wykonane przez uczniów dotyczące prawidłowego nawodnienia.
 

 

      Uczniowie klas 4, 5 i 6 brali udział w spotkaniu mającym na celu podsumowanie wiedzy na temat wszechobecności wody. W tym celu wykorzystano niektóre elementy konspektów lekcji o wodzie. Na początku zajęć przedstawiono uczniom prezentację, przy pomocy której w szczegółowy sposób przekazano wiedzę na temat wody. „Profesorowie”: geologii, fizyki, chemii, biologii, ekologii i medycyny w ciekawy sposób podsumowali wiedzę o wodzie w swoich dziedzinach. Spotkanie urozmaiciły zabawy – zgadywanki utrwalające prawidłowe nawyki korzystania z zasobów wodnych. Atrakcją było przeprowadzenie przez „Zespół badawczy” kilku doświadczeń, dzięki którym zapoznano się z właściwościami cieczy, obserwowanymi w trzech stanach skupienia. Wielkim zainteresowaniem cieszyło się doświadczenie dotyczące tworzenia się chmurki w butelce. Wykorzystano również fragmenty scenariusza inscenizacji „Woda wokół nas” przygotowanym w ramach konkursu „Z czym kojarzy mi się woda”. Na spotkaniu padało wiele pytań związanych tematycznie z wodą, życiem i funkcjonowaniem zwierząt wodnych. Dyskusja dotyczyła również źródeł zanieczyszczenia wody pitnej. Dzieci z dużym przejęciem obejrzały model ilustrujący ilość wody na Ziemi, porównując go z ilością dostępnej wody pitnej. Jednomyślnie obiecały zmianę swoich nawyków dotyczących codziennego użytkowania wody. Oszczędzanie tej najcenniejszej cieczy dla życia człowieka ma być dla nas wszystkich najważniejszym celem. Problem zasobów wodnych wydał się uczniom tak ważny i istotny dla naszego funkcjonowania, iż postanowiliśmy podzielić się wiedzą z najbliższymi. Przygotowaliśmy krótką informację na temat roli wody w naszym życiu w postaci ulotki a uczniowie zachęcali do przeczytania jej treści najbliższych domowników. Mama, tato, ciocia, wujek, dziadek, babcia ale też sąsiad i sąsiadka symbolicznym podpisem poparli naszą inicjatywę – „ wybrali wodę”. Cała akcja zwiększyła swój zasięg.
 

 

Ni e s p o d z i e w a n i e padła liczba 1288 podpisów a zasięg wydał się imponujący.
Dotarliśmy do wielu domów w naszym regionie i do innych krajów: Hiszpanii, Włoch i Rumunii. Akcja „wybieram wodę” stała się znana i popularna w naszym środowisku.
 

 

 
   

      Jeżeli choć kilka osób z całej tej listy zmieni podejście do najcenniejszej cieczy jaką jest woda i uzna ją za najważniejszą w naszym życiu, jeżeli będą ją oszczędzać i umiejętnie korzystać z jej zasobów dla swojego i innych zdrowia, to dla nas będzie największy sukces. Widok uczniów stojących na korytarzu szkolnym z butelkami wody mineralnej jest dla nas organizatorów wielkim osiągnięciem.

Jesteśmy pewni, że po przeprowadzonej akcji uczniowie mają zdecydowanie większą świadomość dotyczącą roli wody w przyrodzie. Akcja „wybieram wodę” nie kończy się w naszej szkole wraz z ogłoszeniem wyników tegorocznego programu. Będzie trwała nadal. Na lekcjach przyrody, wychowania fizycznego, godzinach do dyspozycji wychowawców klasowych systematycznie będziemy przypominać o jej nieocenionej roli dla naszego życia.
 

 

Zapamiętamy na zawsze słowa Antoine de Saint Exupery:

„WODO (…)NIE JESTEŚ KONIECZNA DO ŻYCIA: JESTEŚ SAMYM ŻYCIEM (…)

 
   
 
   
 
       
 
   

 
     

 

   

realizacja: ARTMEDIA